วิธีการติดตั้งลวดหนาม และเทคนิค

 การติดตั้งลวดหนามสามารถติดตั้งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ลวดหนามกับเสาแบบไหน โดยลวดหนามใช้ได้ทั้งกับเสาไม้ เสาปูน และเสาเหล็ก เรามาดูวิธีการติดตั้งรั้วลวดหนามกับเสาแต่ละแบบกัน

เสาไม้

เสาปูน

เสาเหล็ก

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการติดตั้งลวดหนามคือ ความปลอดภัย ในการติดตั้งลวดหนามทุกครั้งต้องมีการป้องกันตัวจากการได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยการสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา ถุงมือนิรภัยที่สามารถป้องกันความแหลมคมของลวดหนามได้ รองเท้าบูท และเสื้อผ้าแขนขายาว

  • เช็คพื้นที่ที่เราต้องการล้อมรั้ว รวมถึงความสูงที่เราต้องการล้อม เพื่อคำนวณปริมาณลวดหนามที่เราต้องการใช้
  • เคลียร์พื้นที่บริเวณที่เราต้องการล้อมรั้วลวดหนามเพื่อให้ไม่เกิดการติดขัดระหว่างการติดตั้งเสา ซึ่งอาจทำให้การทำงานล่าช้าได้
  • ลงเสาให้เหมาะสมกับคุณภาพลวดหนามทีเราเลือกใช้ ถ้าเป็นลวดหนามที่มีความแข็งแรงสูง (high tensile) ก็จะสามารถติดตั้งเสาได้ห่างกันถึง 4 เมตร แต่ถ้าเป็นลวดหนามที่ไม่ได้มีความแข็งแรงมากนักก็ควรติดตั้งเสาให้ถี่ขึ้น ห่างกันประมาณ 2 – 2.5 เมตร

ในการติดตั้งลวดหนามเเต่ละครั้ง ควรคำนึงถึงความแข็งแรงของลวดหนามที่เราเลือกใช้ด้วยเช่นกัน ถ้าเราเลือกลวดหนามแรงดึงสูง สามารถดึงลวดหนามให้กระชับมากที่สุด ดึงตึงให้พอดี จะช่วยให้ลวดหนามขึงตึงสวยงาม เเต่ถ้าอย่างลวดหนามทั่วไปต้องระวังในการติดตั้ง ไม่ควรดึงให้ตึงเกินไปเพราะจะทำให้ลวดหนามขาดได้ง่ายกว่าลวดที่เป็นลวดแรงดึงสูง